ဂ်ပန္ကာတြန္း၊ အန္နီေမးရွင္း၊ ဂိမ္း ဖန္တီးမွဳအႏုပညာျပပြဲ


ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္ေန႔မွစ၍ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန အႏုပညာအမ်ိဴးသားျပတိုက္ (တိုက်ိဴ )(Roppongi)တြင္ ျပသခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကာတြန္း၊ အန္နီေမး႐ွင္း နဲ႔ဂိမ္းတို႔ကို မိတ္ဆက္ျပသမည့္ပြဲအား ပထမဆံုးအေနျဖင့္ အမ်ိဴးသားျပတိုက္ (ရန္ကုန္)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖန္ျပပြဲျပဳလုပ္ေနသည့္ကာလအတြင္း တီထြင္ဖန္တီးမႈ အမ်ိဴးအစားေပါင္းမ်ားစြာကို တင္ဆက္ ျပသေပးသြားမည့္အျပင္ ဗဟုသုတပိုင္းဆိုင္ရာသင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အန္နီေမးရွင္းတင္ဆက္ ျပသမွဳမ်ားစသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္စပ္မွဳရွိသည့္ ပြဲငယ္ေလးမ်ား က်င္းပသြားရန္လည္း စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရွဳ အားေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။


၁။ စီစဥ္က်င္းပမည့္အဖြဲ ့အစည္း
Agency for Cultural Affair (Government of Japan), The National Art Center (Tokyo), Myanmar Ministry of Culture, National Museum (Yangon)

၂။ Cooperation
Embassy of Japan in Myanmar, ANA, MPT, Panasonic

၃။ ပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ
အမ်ိဴးသားျပတိုက္ (ရန္ကုန္) (အမွတ္ ၆၆/၇၄၊ ျပည္လမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။)

၄။ ပြဲခ်ိန္ကာလ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)မွ မတ္လ ၆ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)အထိ

၅။ ဖြင့္လွစ္ျပသခ်ိန္
နံနက္ပိုင္း ၉နာရီမွ ညေနပိုင္း ၄နာရီခြဲအထိ

၆။ ျပပြဲအေၾကာင္းအရာ၊ ျပပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အစီအစဥ္မ်ား
ျပပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္အတူ ေအာက္ပါ ျပပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း အခမဲ့ ၀င္ေရာက္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ပါသည္။

၁။ ဗဟုသုတပိုင္းဆိုင္ရာသင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား
ျပဳလုပ္မည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္။ ။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)၊ ေန႔လည္ ၂နာရီ~
သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ဆရာ။ ။Mr. Sayawaka
သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ေခါင္းစဥ္။ ။”ယေန႔ေခတ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကာတြန္း၊ အန္နီေမး႐ွင္း နဲ႔ဂိမ္း”
* ျမန္မာဘာသာစကားျပန္ပါ၀င္ပါသည္။
ေနရာ။ ။ အမ်ိဴးသားျပတိုက္ (ရန္ကုန္)
*၀င္ေၾကးအခမဲ့(ဦးရာလူစနစ္)

၂။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (Zoetrope ျပဳလုပ္ၾကရေအာင္)
အန္နီေမးရွင္း၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ “Zoetrope” ကိုျပဳလုပ္ရင္း အန္နီေမးရွင္း၏ အေျခခံသေဘာတရားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သင္ယူေလ့လာၾကရေအာင္။
ျပဳလုပ္မည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္။ ။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)ႏွင့္ ၁၅ရက္ (တနလၤာေန႔)၊ ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထိ
သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ဆရာ။ ။ 2015ICAF exhibition animators: Keigo TAKENAKA, Yuki NOMOTO , Sayaka KIHATA and The National Art Center Education မွ၀န္ထမ္းမ်ား
* ျမန္မာဘာသာစကားျပန္ပါ၀င္ပါသည္။
ေနရာ။ ။ အမ်ိဴးသားျပတိုက္ (ရန္ကုန္)
*လူႀကီးမ်ား ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားကို ပိုမိုဦးစားေပးပါသည္။
*၀င္ေၾကးအခမဲ့(ဦးရာလူစနစ္)(တစ္ရက္တြင္ ပ်မ္းမွ် လူဦးေရ ၁၀၀အထိ လက္ခံသင္ၾကားျပသေပးသြားပါမည္။)

၃။ အန္နီေမးရွင္းတင္ဆက္ျပသမွဳမ်ား
ျပဳလုပ္မည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္။ ။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ (စေနေန႔) ၁၀နာရီ၊ ၁၂နာရီခြဲ၊ ၃နာရီခြဲ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ရက္ (စေနေန႔) ၁၀နာရီ၊ ၁၂နာရီခြဲ၊ ၃နာရီခြဲ
ေနရာ။ ။ေနျပည္ေတာ္ရုပ္ရွင္ရံု(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ )
*၀င္ေၾကးအခမဲ့(ဦးရာလူစနစ္)


ျပသမည့္အန္နီေမးရွင္းမ်ား
(၁) "Big First-year and Little Second-year"
ဇာတ္လမ္း။ ။Taruhi FURUTA
ဒါရိုက္တာ။ ။Ayumu WATANABE
ျပသခ်ိန္။ ။၂၅ မိနစ္

(၂) "Ojīsan no lamp"
ဇာတ္လမ္း။ ။ Nankichi NIIMI
ဒါရိုက္တာ။ ။ Sadakazu TAKIGUCHI
ျပသခ်ိန္။ ။၂၂ မိနစ္

(၃) "Little Witch Academia"
ဒါရိုက္တာ။ ။ You YOSHINARI
ျပသခ်ိန္။ ။ ၂၆ မိနစ္

(၄) "I’m here"
Yukie NAKAUCHI
ျပသခ်ိန္။ ။ ၆ မိနစ္ ၁စကၠန္႔

(၅) "Dreaming White"
Keigo TAKENAKA
Yuki NOMOTO
ျပသခ်ိန္။ ။ ၄ မိနစ္ ၅၆စကၠန္႔

(၆) "I can't breathe"
Sayaka KIHATA
ျပသခ်ိန္။ ။ ၆ မိနစ္ ၁၁စကၠန္႔

၄။ "Copyright Awareness Seminar"
ျပဳလုပ္မည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္။ ။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ရက္ (တနလၤာေန႔) ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ညေန ၄နာရီ၁၅မိနစ္ အထိ
ေနရာ။ ။ အမ်ိဴးသားျပတိုက္ (ရန္ကုန္)

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ဆရာႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ။ ။
"About copyright protection efforts in Japan"
"About the international copyright protection framework and Japan copyright system"
"Copyright protection efforts in the Japanese anime"

"About copyright protection system in Myanmar"
"About the current situation of Myanmar animation"

- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံအန္နီေမးရွင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူ ဦးလင္းထက္ေမာ္မွ ဆုရရွိခဲ့သည့္လက္ရာအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း
- Panel discussion (အေမးအေျဖက႑ပါ၀င္သည္)