၁၃ၾကိမ္ေၿမာက္ ဂ်ပန္ဖလား ဂ်ဴဒိုတံခြန္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ဴဒိုအဖြဲ ့အစည္းတို ့မွ ပူးေပါင္း၍ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ဖလား ဂ်ဴဒိုတံခြန္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ရက္ေန႕မွ ၇ရက္ေန႕အထိ မိုးလံုေလလံု အားကစားၿပိဳင္ပြဲရံု (ေအာင္ဆန္းကြင္း) တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားပြဲမ်ားကို မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရွဳ အားေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၁။ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္္
ႏို၀င္ဘာလ ၆ရက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ (တနလၤာ) ၉နာရီမွ ၄နာရီအထိ
- အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ တံခြန္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲ စတင္ က်င္းပျခင္း
ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ (အဂၤါ) ၉နာရီမွ ၄နာရီအထိ
- ပထမရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တံခြန္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ကို ဆက္လက္ က်င္းပၿပီးေနာက္ ဆုေပးပြဲက်င္းပျခင္း

၂။ ပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ
မိုးလံုေလလံု အားကစားၿပိဳင္ပြဲရံု (ေအာင္ဆန္းကြင္း)။

၃။ စီစဥ္က်င္းပမည့္အဖြဲ ့အစည္း
ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုး၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ဴဒိုအဖြဲ ့အစည္း (Myanmar Judo Federation)

၄။ Sponsors
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ ရန္ကုန္ ဂ်ပန္လူူမ်ိဳးမ်ားအသင္း

၅။ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုး၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳဌာန
အမွတ္ (၁၀၀)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္းနံပါတ္: ၀၁ ၅၄၉၆၄၄~၄၈