ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာမာရုယာမ ၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား
ဧျပီလ ၂၀၁၈ခုႏွစ္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ရက္ေန႕မွ စတင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္အေနနဲ႕ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိတဲ့ မာရုယာမျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ၁၉၇၈ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနကို စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ယခင္က ဗမာလို႕ေခၚၾကတဲ့ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာသာစကား ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ စတုတၱအၾကိမ္ေျမာက္အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ ဂ်ပန္ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ကာလရွည္ၾကာ ျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့ပါတယ္။ လတ္တေလာအေနနဲ႕ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကေန လြန္ခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ လကုန္ပိုင္းအထိ သံမွဴးၾကီးအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံရံုးမွာ ၆ႏွစ္တာ ကာလခန္႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး အဲဒီကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ယခင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကာလမ်ားနဲ႕ ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္နဲ႕ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ သမိုင္းတြင္ေစမယ့္ NLD အစိုးရ အေျပာင္းအလဲေတြကို ျဖတ္သန္းျပီးေနာက္ အရွိန္အဟုန္နဲ႕ တိုးတက္လာတဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လက္ရွိမွာ ကမၻာ့တစ္ဝန္းက အာရံုစိုက္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာျပီး ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံဟာ အလြန္တရာမွ ခိုင္မာတဲ့ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈေတြနဲ႕ ေလးနက္တဲ့ ဆက္ဆံေရး ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ႔ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ဒီအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကိုက စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အဓိကက်ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ အဲဒီအတြက္ကို အစိုးရေရာ ပုဂၢလိကပါ ပါဝင္ျပီး တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ဘက္ေပါင္းစံုမွ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျပဳစုျပိဳးေထာင္ေရး၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစရွိတဲ့ က႑မ်ားမွာ ကူညီေထာက္ပံ့ျပီး ပိုမို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ စဥ္းစားထားပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ယိုဟဲအိ ဆာဆာကာဝါနဲ႕အတူ ပူူးေပါင္းျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္နဲ႕ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အာေဘး ျမန္မာႏို္င္ငံသို႕ ၂ၾကိမ္တိုင္တိုင္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္၊ ယခင္ သမၼတၾကီး ဦးထင္ေက်ာ္၏ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ဦးပိုင္း ဇန္နဝါရီလမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး မစၥတာ ကိုႏိုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ျပီး ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ နဲ႕ ရခိုင္ေဒသမ်ားသို႕ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကတဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အေရအတြက္ဟာလည္း စာရင္းသြင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုရရင္ ခန္႕မွန္းေျခ ၂၆၀၀ဦးခန္႕ ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်ပန္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းရဲ႕ အသင္းဝင္လုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀ခုရွိရာမွ ၃၇၀ အထိ တိုးလာခဲ့ျပီး ဂ်ပန္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရဲ႕ ျပယုဂ္ျဖစ္တဲ့ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး စက္မႈဇုန္မွာလည္း ဂ်ပန္ ကုမၸဏီ ၅၀ခန္႕ဟာ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႕ ဆံုးျဖတ္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ အစိုးရရဲ႕ အေထာက္အပံ့သာမက ဂ်ပန္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ စီးပြားေရးတို႕သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုးအေနနဲ႕ ျမန္မာစီးပြားေရးမွာ ဂ်ပန္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အစြမ္းကုန္ ကူညီသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ အခုလို တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ပိုျပီးခိုင္မာလာေအာင္ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ စဥ္းစားထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကတဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႕ အလည္အပတ္ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားနဲ႕ ကာလတိုေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကဖို႕အတြက္လည္း ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈအပါအဝင္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနနဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။