၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ပံုျပင္ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲ ပထမအဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို ေၾကညာျခင္း
ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၃ရက္ေန႔(စေနေန႔) တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ [၄ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ပံုျပင္ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲ]တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး ႏွစ္ၿမိဳ႕စလံုးမွစုစုေပါင္း ၉၇ ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။
(ယခုႏွစ္၏ေခါင္းစဥ္မွာ "The Story of the Old Man Who Made Withered Trees to Blossom" ျဖစ္ပါသည္) ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူေတြထဲမွ ပထမအဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူ ၁၀ဦးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

1. Ms. Ei Yadanar Moe       (M(I)-032)
2. Ms. Ingyin Phoo       (Y(I)-007)
3. Ms. Khin Nyein Thant       (Y(I)-040)
4. Ms. Kaung Myat Nay Chi Htoo       (M(I)-002)
5. Ms. Khin Thazin Naing       (Y(I)-074)
6. Mr. Linn Nyan Htun       (Y(I)-002)
7. Ms. May Thinzar Myint       (Y(I)-024)
8. Ms. Myat Wutyi Kyaw       (Y(I)-052)
9. Ms. Win Wah Khaing       (M(I)-025)
10. Ms. Yoon De De Bo       (M(I)-027)

ေနာက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေနာက္ဆံုးေ႐ြးခ်ယ္မႈမွထူးခၽြန္သူ ၃ဦးကိုၾသဂုတ္လတြင္က်င္းပမည့္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ၏ဆုေပးပြဲတြင္ ေၾကညာေပးသြားပါမည္။