【Yakult Myanmar ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား】

Yakult Myanmar ၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Negishi ဦးဆောင်သော Yakult ဂျပန်ရုံးချုပ်မှ တာဝန်ခံများလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဂျပန်သံရုံးမှ သံအမတ် Mr. Maruyama၊ သံမှူး Mr. Maeda တို့အပါအဝင် တစ်ခြားသံရုံးဝန်ထမ်းများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။