သတင်းအသစ်များ(၂၀၂၂)

(၁၇) ကြိမ်မြောက် ဂျပန်စာ ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲ (၂၀၂၂ခုနှစ် ) ဆုရရှိသူများကြေညာခြင်း (၂၀၂၂ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်)

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်

ပညာတော်သင်ဆွေးနွေးပွဲ (၂၀၂၂ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်)

၂၀၂၂ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်

စီးပွားရေးကိစ္စနှင့် ကာလလတ်မှကာလရှည်နေထိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် (ကျောင်းသားများနှင့် နည်းပညာအလုပ်သင် သင်တန်းသားများစသည်တို့ အပါအဝင်) စသည်တို့ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကြမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်း (နိုင်ငံခြားသားများ၏ ပြည်ဝင်ခွင့်အသစ် စသည်တို့ကို ဖြေလျော့ခြင်း) နှင့် ပတ်သက်၍ (၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်)

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်

မြန်မာနိုင်ငံကို 「ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်း COVID – 19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု တားဆီးကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစီမံချက်အရ အထူးသတိထားသင့်သော COVID – 19 မျိုးကွဲဗီဇအသစ်ဖြစ်ပွားရာနိုင်ငံ၊ ဒေသ」အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း (ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ၃ ရက်ကြာ ဟိုတယ်တွင်သီးသန့်နေထိုင်စောင့်ကြည့်ရန် သတ်မှတ်ခြင်း) နှင့် ပတ်သက်၍(၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်)

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်

Online မှကျင်းပမည့် (၁၄)ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာရှကလေးသူငယ်များ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်ပါဝင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း (၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက်)

၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက်

(၁၇) ကြိမ်မြောက် ဂျပန်စာ ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည့်အကြောင်း ကြေညာခြင်း (၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်)

၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်
၂၀၂၂ ၂၀၂၁