မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်ရန်ဌာန

2022/9/6

​ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားရင်နှီးမြှပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်ရန် ဌာန

        ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှကုမ္ပဏီများ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရင်နှီးမြှုပ်နှံရာတွင် အထောက်အကူရရှိစေရန်အတွက် “ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရေးအတွက် ဆက်သွယ်ရန်ဌာန” ကိုဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။


        လူကြီးမင်း စုံစမ်းလိုသော (သို့) သိရှိလိုသည်များကို အောက်ပါအတိုင်း မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ အမည်၊ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းနှင့် သိလိုသောအကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြစေလိုပါသည်။ သို့မှသာ မိမိတို့ အနေဖြင့် အသင့်လျော်ဆုံး ဖြေကြားပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
E-mail: nihonkigyo-shien@yn.mofa.go.jp
Tel : +95-1-549644~549648
Fax : +95-1-549643
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပက်သက်၍ လူကြီးမင်း၏သိရှိလိုသည့် အချက်များကို Japan External Trade Organization (JETRO)ကလည်း လက်ခံဆွေးနွေးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
http://www.jetro.go.jp/en/
https://www.jetro.go.jp/en/jetro/worldwide/asia.html