သတင်းအသစ်များ(၂၀၂၀)

(၁၄) ကြိမ်မြောက် ဂျပန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကာတွန်းပြိုင်ပွဲ ပြိုင်ပွဲဝင် ကာတွန်းများ လျှောက်လွှာ စတင်ခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ ၉ရက်

COVID-19 ရောဂါ (ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းသို့ ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးကို တိုးမြှင့်မည့် စီမံချက်အသစ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း : ဧပြီလ ၁ ရက်)

၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်

「သံရုံးဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း - Independent Contractor: The Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects」

၂၀၂၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ရက်

မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ရက်

[၁၅ကြိမ်မြောက် ဂျပန်စာပေ ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲ] နှင့် [၅ကြိမ်မြောက် ဂျပန်ပုံပြင် ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲ] ကျင်းပခြင်း

၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂ရက်

သံရုံးဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၀ရက်